תמונה5
תמונה6
תמונה866
תמונה9
kaduri_webFINAL-01_07

חברת כדורי עיצוב בתעשיה בע”מ היא חברה עצמאית הפועלת במסגרת קבוצת כדורי.

החברה ממוקמת  באיזור התעשיה הצפוני של לוד ומעסיקה כשישים אנשי מקצוע.

המוצרים שמספקת חברת כדורי עיצוב בתעשיה הם פועל יוצא של יכולות טכניות וסיסטמות מודולאריות ברמה הגבוהה ביותר העומדים בתקני האיכות הבנלאומיים ה- ISO 9001:2000.

חברת כדורי מעסיקה צוות מומחים שמטרתו לספק פיתרונות עיצובים המותאמים לצרכיו ולחזונו השיווקי של הלקוח.